Helsesamarbeidet i Norges nærområder

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Norge involvert seg i et bredt samarbeid med nærområdene. Du kan lese mer om samarbeidet her, og dessuten finne nyttige lenker samt informasjon om støtte til helserelaterte prosjekter som involverer nærområdene.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Norge involvert seg i et bredt samarbeid med nærområdene. Samarbeidet konsentrerer seg omkring Barentsregionen og landene rundt Østersjøen. Samarbeidet har også blitt styrket gjennom etableringen av Den nordlige dimensjon, som omfatter EU, Russland, Norge og Island.

Helseforskjellene i Norges nærområder er til dels svært store. Mens forventet levealder i Norge er 77 år for menn og 82 år for kvinner, er den i Russland 58 år for menn og 72 år for kvinner. Situasjonen i de baltiske stater og Polen er mye bedre, men fortsatt dårligere enn i Norge. Årsakene bunner blant annet i livsstilfaktorer som alkoholbruk, røyking og ernæring. Forekomsten av smittsomme sykdommer er også høy, særlig bekymringsfull er situasjonen med hensyn til hiv/aids, tuberkulose og resistent tuberkulose. Fødselstallene er lave, og det er nedgang i folketallet.