13 ministre til Lofoten i juli 2006

Det blir rekordstor deltakelse til sommerkonferansen for Nordisk Ministerråd i Lofoten. 13 nordiske ministere møtes i Svolvær og samtlige nordiske land blir representert. Konferansen er nå fulltegnet med 265 påmeldte.

13 ministere til Lofoten i juli 2006

Det blir rekordstor deltakelse til sommerkonferansen for Nordisk Ministerråd i Lofoten. 13 nordiske ministere møtes i Svolvær og samtlige nordiske land blir representert. Konferansen er nå fulltegnet med 265 påmeldte.

Sommerkonferansen til Nordisk Ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS) finner sted 05.-07.07.06 på Hotel Royal Nordlandia i Svolvær, Lofoten. Ministerkonferanse vil inneholde møte mellom ministrene og Nordiske Kontaktorganer og kyst-, skog- og landdistriktsutvikling er selve rammen for diskusjonene. Parallelt med ministermøtet arrangeres ekskursjoner der oppmerksomheten rettes mot innovasjon i landbruket, satsinger i fiskerinæringen og et temamøte om skogbruk.

Fugleinfluensa og ulovlig fiske
Norge overtok 01.01.06 formannskapet i Nordisk Ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS). Ansvaret er fordelt mellom fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Det norske formannskapet har vært opptatt av å styrke det nordiske samarbeidet innen genressurser og veterinær beredskap. Her drøftes også et nytt frølager på Svalbard og nordisk beredskap mot fugleinfluensa. Det forventes en ministererklæring om kyst- og landdistriktsutvikling, en felles ministerbeslutning på ulovlig, uregulert og urapportert fiske og det skal legges frem en felles handlingsplan for bedre sunnhet og livskvalitet ved kost og fysisk aktivitet i Norden. Samtlige land i Norden er opptatt av å utnytte mulighetene som ligger i bioenergi og også på dette området legges det opp til en felles ministererklæring.

I forkant av ministerrådsmøtet i Svolvær avholdes et seminar om kyst- og landdistriktsutvikling på Radisson Sas Hotell i Bodø 04.-05.07.

Presseinvitasjon
Det er reservert et visst antall plasser for presse under sommerkonferansen.

Kontaktperson for innhold i programmet:
Eivind Berg, Det Kgl. Landbruks- og matdepartement, Oslo, Norge
+ 47 22 24 93 40, eivind.berg@lmd.dep.no

Kontaktperson for praktiske spørsmål:
Astraea Antal, Det Kgl. Landbruks- og matdepartement, Oslo, Norge
+ 47 22 24 91 60, astraea.antal@lmd.dep.no

Til toppen