Barnemat

Barnemat

EUs barnematdirektiver (direktiv 96/5/EF og direktiv 98/36/EF) ble innlemmet i norsk regelverk 18. oktober 2002 i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn (barnematforskriften) under forutsetning av at det ble satt i gang ekstra overvåkning og kontroll med barnemat. Et av tiltakene var innføring av meldeplikt, dvs. at all barnemat som skal frambys på det norske markedet skal meldes til Mattilsynet. Meldeplikten medfører at Mattilsynet har en god oversikt over hvilke barnematprodukter som finnes på det norske markedet.

Barnematforskriften endrer tidligere praksis med hensyn til berikning av barnemat. I henhold til barnematforskriften kan all barnemat, med visse unntak, tilsettes en rekke vitaminer og mineraler. I noen produktgrupper er det satt minimumskrav til innhold av visse vitaminer og mineraler. En mer detaljert beskrivelse av berikningskravene til barnemat finnes på følgende nettside:

Mattilsynet

Til toppen