Bilateralt helsesamarbeid

Helsesamarbeidet med Kina

Kinas flagg

 

Avtalen om et helsesamarbeid med Kina ble underskrevet i 1999. Gjennom samarbeidet har det blitt etablert jevnlig helsepolitisk kontakt mellom Kina og Norge, i tillegg til at ulike prosjekter i regi av norske og kinesiske helseinstitusjoner har fått politisk og økonomisk støtte. Som ledd i oppfølgingen av samarbeidet forhandles det fram treårige handlingsplaner som skisserer tematiske områder for samarbeidet i gjeldende periode. Handlingsplan for 2010-2013 skulle vært undertegnet i Oslo høsten 2010, men er utsatt.

Uavhengig av helseavtalen foregår det et utstrakt samarbeid på helseområdet mellom flere norske og kinesiske institusjoner/aktører. 

Til toppen