Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Etableringen av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ( European Food Safety Authority – EFSA) var et av hovedtiltakene i Kommisjonens hvitbok om mattrygghet ( White Paper on Food Safety), som ble publisert i januar 2000. Hvitboken ble etterfulgt av EUs nye matlov, forordning (EF) nr 178/2002 av 28. januar 2002 ( Regulation 178/2002/EC), som blant annet formelt etablerer EFSA.

EFSAs hovedoppgave er å være et vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige risikovurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. I tillegg skal EFSA også foreta risikovurderinger knyttet til genmodifisert mat, på generell basis, og på ernæringsmessige spørsmål knyttet til fellesskapslovgivningen.

EFSA er organisert med et styre, en daglig leder med et sekretariat, et rådgivende utvalg (Advisory Forum, som skal gi daglig leder råd, tjene som et system for informasjonsutveksling om potensielle risikoer og felles anvendelse av kunnskap, samt sikre et tett samarbeid mellom organet og tilsvarende organer i medlemsstatene), en vitenskapskomite og flere faglige vitenskapspaneler. Medlemmer til vitenskapskomiteen velges ikke ut fra land, men ut fra faglig kompetanse. Dette betyr at også norske eksperter kan bli og har blitt oppnevnt.

EFSA har i etableringsfasen vært etablert i Brussel, men flyttet i løpet av første halvår av 2005 til Parma i Italia.

Norge deltar som observatør i Advisory Forum ved direktøren for VKMs sekretariat. (For mer informasjon, se VKMs web-sider.)

For mer informasjon om EFSA anbefales EFSAs hjemmesider

Til toppen