Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktiv om dyreforsøk på kosmetikk

Direktiv om dyreforsøk på kosmetikk

Direktiv 2003/15/EF av 27. februar 2003 endrer EUs rammedirektiv for kosmetikk- og kroppspleieprodukter 76/768/EØF. Det dreier seg hovedsakelig om å endre en bestemmelse relatert til bruk av dyr ved utprøving av brukssikkerheten for kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Den dyretestrelaterte bestemmelsen artikkel 4 nr. 1 (i) i direktiv 76/768/EØF er blitt erstattet med en ny artikkel 4a, som har følgende innhold:

 1. Forbud mot å markedsføre et kosmetisk produkt dersom:
  • det ferdigstilte produktet har vært gjenstand for forsøk med dyr ved bruk av en ikke-alternativ metode etter at en alternativ metode har blitt validert og vedtatt på fellesskapsplan slik at det er tatt hensyn til valideringsutviklingen innenfor OECD
  • det inneholder en eller flere ingredienser – eller blandinger av ingredienser - som har vært gjenstand for forsøk med dyr ved bruk av en ikke-alternativ metode etter at en alternativ metode har blitt validert og vedtatt på fellesskapsplan slik at det er tatt hensyn til valideringsutviklingen innenfor OECD
 1. forbud på medlemsstatens område mot dyreforsøk
  • med ferdigstilte kosmetiske produkter
  • med bestanddeler - eller sammensetninger av bestanddeler - etter at forsøksmetoden det gjelder er blitt erstattet av én alternativ metode som er nevnt enten i vedlegg V til rådsdirektiv 67/548/EØF (helsefaremerkedirektivet) eller i et nytt vedlegg IX til kosmetikkdirektivet.
  • I tillegg er det tatt inn en ny artikkel 4b som i utgangspunktet forbyr stoffer som Kommisjonen klassifiserer som kreftfremkallende, mutagene eller reprotoksiske (CMR stoffer) i kategori 1, 2 og 3 i kosmetikk. CMR kategori 3 stoffer kan imidlertid tillates dersom EUs vitenskapskomité for kosmetikk (SCCNFP) finner dem trygge i bruk.

Direktivet under behandling med sikte på å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Til toppen