Direktivforslag om organdonasjon og -transplantasjon

EU-kommisjonen la 8. desember fram eit direktivforslag om kvalitets- og tryggleiksstandardar for organdonasjon og -transplantasjon.

EU-kommisjonen la 8. desember fram eit direktivforslag om kvalitets- og tryggleiksstandardar for organdonasjon og -transplantasjon. Saman med forslaget la Kommisjonen òg fram ein ti-punkts handlingsplan for å styrke europeisk organsamarbeid. Direktivet og handlingsplanen tek opp tre hovudutfordringar: Korleis ein kan betre kvalitet og tryggleik ved bruk av menneskeorgan i Europa, auke tilgangen på organ og gjere transplantasjonssystema meir effektive og tilgjengelege.

Les meir på EU-kommisjonen sine nettsider

Les meir om situasjonen for organdonasjon i Noreg

Til toppen