Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)

Smittevernbyrået - European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – ble etablert av EU i 2004 og ligger i Solna utenfor Stockholm. Byrået skal stå sentralt i overvåkingen av smittsomme sykdommer i Europa, og samarbeider nært med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMEA), Verdens helseorganisasjon (WHO) og relevante frivillige organisasjoner.

Et styre som er sammensatt av representanter for alle landene som tar del i byrået, leder virksomheten. Byrået har ein relativt liten kjernestab med 30-40 personer i startfasen. Det er ikke ment å skulle erstatte nasjonale folkehelseinstitusjoner, men skal samordne og formalisere samarbeidet mellom disse. Smittevernbyrået skal ha en selvstendig rolle overfor nasjonale helsemyndigheter for å sikre faglig uavhengig hjelp av høy kvalitet. Det formaliserte samarbeidet vil gjøre det enklere å sammenligne data over landegrensene og å planlegge og samordne prosjekter der flere land deltar.

Hovedoppgavene til byrået er å identifisere, vurdere og varsle om smittsomme sykdommer og andre helsetrusler, både i forbindelse med epidemier og faresituasjonar som følge av tilsiktet smittespredning. Målet er å gjøre det enklere for de nasjonale helsemyndighetene å vurdere, behandle og varsle om aktuelle helsefarer ved slike tilfeller. Det vil også bli utarbeidet forslag og anbefalinger for håndtering av krisesituasjoner.

Forebyggingsarbeidet vil bygge på og samordne eksisterende europeiske nettverk. Norge, ved Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet, har i flere år tatt aktivt del i nettverkene og har hatt godt utbytte av samarbeidet. Eksisterende nettverk blir finansiert innenfor rammen av EUs folkehelseprogram (2003-2008), som Noreg deltar i, jf St.prp. nr. 11 (2002-2003) om EØS-EFTA-statanes deltakelse i EUs folkehelseprogram (2003-2008).

Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået og deltar i Smittevernbyråets styre.

Mer informasjon på nettsiden til ECDC

Til toppen