Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA.

Om byrået

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) er en selvstendig, desentralisert EU-institusjon. Senteret er plassert i Lisboa.

Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Senteret har ikke myndighet til å beslutte tiltak utover innsamling og bearbeiding av data.

Helse- og omsorgsdepartementet  har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået og deltar med en representant i dets styre, avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen.

Mer informasjon finnes på EMCDDAs hjemmeside 

Til toppen