EU-grønnbok om helsepersonell - konsultasjon

10. desember 2008 la EU-kommisjonen fram en grønnbok om helsepersonell. Grønnboken er nå på en åpen høring til 31. mars 2009. Interesserte organisasjoner kan komme med innspill til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. mars.

10. desember 2008 la EU-kommisjonen fram en grønnbok om helsepersonell. Grønnboken er nå på en åpen høring fram til 31. mars 2009.

Bakgrunn for grønnboken er flere store utfordringer landene i Europa står foran i de neste tiårene. Folk lever lengre, nye avanserte behandlingsformer kan bedre livskvaliteten til flere enn før, og forventningene til folk om kvalitet på helsetjenester øker. 

Skal europeiske land i framtiden kunne møte disse utfordringene, vil en nøkkelfaktor være tilgangen på kvalifisert helsepersonell - både i form av tilstrekkelig antall så vel som riktig utdanning.

Rapporten skal øke forståelsen av de utfordringene EU har på områder som utdanning, kompetanseløft og kompetansevedlikehold, samt rekruttering av helsepersonell. Grønnboken peker på mulige innsatsområder på felleseuropeisk, men også bilateralt, nivå for å møte disse utfordringene, og den legger særlig vekt på at EU må bli i stand til å møte behovet sitt for helsepersonell uten at helsesystemene utenfor EU blir påvirket negativt.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer interesserte organisasjoner til å gi korte, skriftlige synspunkter på grønnboken. Frist til departementet er fredag 20. mars 2009. Vi ber om at innspill sendes per post eller til postmottak@hod.dep.no.

Les mer på hjemmesidene til EU-kommisjonen (engelsk)

 

Til toppen