Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Programme (EDCTP) er et stort, EU-basert forskningsprogram med hovedformål å bekjempe hiv/aids, tuberkulose og malaria i Afrika sør for Sahara. Programmet er ikke inkludert i EØS-avtalen, men Norge har deltatt aktivt i EDCTP siden januar 2003.

Ideen med EDCTP er at medlemslandene (alle EU-land minus Finland, men pluss Norge) skal koordinere sine forskningsaktiviteter rettet mot afrikanske land sør for Sahara knyttet til bekjempelse av HIV, malaria og tuberkulose. Etter at disse aktivitetene er kartlagt og verdisatt, vil EU-kommisjonen gjennom 6. rammeprogram bevilge midler i samme størrelsesorden til nye aktiviteter innenfor formålet. EDCTPs oppgave er å fordele disse midlene gjennom spesielle prosedyrer. Et sentralt prosessuelt element er deltakelse fra de aktuelle afrikanske landene. EDCTP har også relasjoner og interesseflater mot andre internasjonale organisasjoner, for eksempel WHO.

Sett fra et EU-perspektiv er europeisk integrasjon av et bestemt forskningsfelt den underliggende hovedinteressen. Av denne grunn står nord-nord nettverksbygging sentralt, i tillegg til den nettverksbygging som skjer nord-sør som en naturlig del av partnerskapet.

For mer informasjon, se EDCTPs hjemmeside, http://www.edctp.com

Til toppen