European observatory

European Observatory on Health Systems and Policies stør og fremjar kunnskapsbasert helsepolitikk gjennom heilskaplege og djuptgåande analyser av dynamikken i helse- og omsorgstenestene i Europa.

European Observatory on Health Systems and Policies stør og fremjar kunnskapsbasert helsepolitikk gjennom heilskaplege og djuptgåande analyser av dynamikken i helse- og omsorgstenestene i Europa.

European Observatory er eit partnarskap mellom WHOs Europakontor, styremaktene i Belgia, Finland, Hellas, Norge, Spania og Sverige, Veneto-regionen i Italia, Den europeiske investeringsbanken, Open Society Institute, Verdsbanken, CRP Santé Luxemburg, London School of Economics and Political Science (LSE) og London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

På sidene til European Observatory kan ein finne helsestatistikk og kontaktinformasjon om helse for ei mengde land, samt land- og komparative rapportar med analyse av ulike helsesystem.

European Observatory si heimeside

Til toppen