Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Den Nordlige Dimensjon

En ministerkonferanse i Oslo 27. oktober 2003 med 15 land og 8 internasjonale organisasjoner etablerte Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS). Finland har formannskapet i partnerskapet for perioden 2012-2013 med Tyskland som nesteformann. Norge leder partnerskapets ekspertgruppe for alkhol, narkotika og tobakk med Russland som nestformann.

Prioriteringene i partnerskapet er i tråd med Barents helse- og sosialprogram, med målsettinger om å redusere viktige smittsomme sykdommer og livsstilsykdommer og å fremme en sunn livsstil. Tiltak for å bedre barns situasjon skal prioriteres, sammen med urfolk og utsatte grupper.

Partnerskapet skal ikke gjennomføre egne prosjekter, men stimulere til økt og bedre samordnet innsats fra partnerne. Det er etablert et rammeverk for en finansierings- og koordineringsmekanisme.

Partnerskapet er organisert med årlige partnermøter, som minst hvert annet år holdes på ministernivå. På ministermøtet i Sankt Petersburg i november 2011 ble en avtale om formell opprettelse av partnerskapets sekretariat i Stockholm undertegnet av partene. Norge har vært sentral i arbeidet med å utarbeide denne avtalen, som vil kunne bidra til enda bedre samarbeid mellom landene og organisasjonene. Mellom ministermøtene ledes partnerskapet av en embetskomité. Denne møtes to ganger årlig.

Foruten ekspertgruppen for alkhol, narkotika og tobakk, har partnerskapet ekspertgrupper for; ikke-smittsomm sykdommer, for HIV/AIDS og relaterte infeksjoner og for fengsels- og primærhelse.
 
Behovet for økt satsing og samordning i helse- og sosialsamarbeidet med Russland og nærområdene vurderes fortsatt som stort. Den nordlige dimensjon og et sterkt partnerskap er også av utenrikspolitisk betydning, både i forholdet mellom EU og Russland og i forholdet Norge har til både Russland og EU.

Til toppen