Finland leder Nordisk ministerråd i 2007

I januar 2007 overtok Finland formannskapet i Nordisk ministerråd, etter at Norge var formannskapsland i 2006. På helse- og sosialområdet er et hovedtema for formannskapet "en aldrende befolkning".

I januar 2007 overtok Finland formannskapet i Nordisk ministerråd, etter at Norge var formannskapsland i 2006.

På helse- og sosialområdet er et hovedtema for Finland "en aldrende befolkning". Finland vil fokusere på hvordan eldre best mulig kan støttes og aktiveres for å være en ressurs i våre samfunn. Flere tiltak vurderes som ledd i i dette, blant annet om det skal startes et nordisk forskningsnettverk omkring temaet.  

Et annet hovedtema er å skape et sunt oppvekstmiljø for barn og unge.

På sosial- og helseministrenes årlige møte blir et hovedtema en sammenlikning av helse- og omsorgssektorens finansierings- og tjenestesystem i de nordiske landene, på bakgrunn av omfattende utvikling a sektoren i landene.

Fra tidligere formannskap vil temaer som narkotika- og alkoholpolitikk samt beredskapsspørsmål følges opp.  

På mattrygghetsområdet vil Finland blant annet videreføre arbeidet med felles nordiske retningslinjer for ernæring, samt fokusere på overvekt, særlig blant barn og unge. 

Lenke til Finlands formannskapsprogram (svensk tekst)

Til toppen