Helseprogrammet

Helseprogrammet

Om programmet

Helseprogrammet (2008-2013) har tre hovedmål:

  • å bedre innbyggernes helsesikkerhet;
  • å fremme helse, herunder reduksjon av helseulikheter;
  • å generere og spre helseinformasjon- og kunnskap

Programmet har en budsjettramme på 321,5 millioner euro.

Programmet implementeres av "Executive agency for health and consumers" (EAHC).

Dette gjøres i hovedsak gjennom fire finansieringsmekanismer: prosjekter, konferanser, felles tiltak ("joint actions") og driftstilskudd.

Helse- og omsorgsdepartementet deltar i EUs programkomité for helseprogrammet.

Norsk representant i komiteen er  Karl-Olaf Wathne

 

Informasjon

Executive Agency for Health and Consumers

Helsedirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for helseprogrammet.

Kontaktperson er Ellen Rønning-Arnesen

 

Til toppen