Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første partsmøte under den internasjonale tobakkskonvensjonen

6.-19. februar 2006 ble første partsmøte under WHOs internasjonale tobakkskonvensjon avholdt i Genève. Mer enn 500 delegater fra 113 land, blant disse Norge, deltok på partsmøtet.

Første partsmøte under den internasjonale tobakkskonvensjonen

6.-19. februar 2006 ble første partsmøte under WHOs internasjonale tobakkskonvensjon avholdt i Geneve. Mer enn 500 delegater fra 113 land, blant disse Norge, deltok på partsmøtet.

Blant sakene som ble drøftet på partsmøtet var:

  • Behovet for bistand til å gjennomføre tobakkskonvensjonen i utviklingsland som har tunge helseutfordringer på andre områder, og der det er vanskelig å løfte tobakksrelaterte spørsmål opp på dagsorden på grunn av andre store helseutfordringer.
  • Nedsettelse av to ekspertgrupper som skal utarbeide skisser til protokoller under konvensjonen på områdene smugling og reklame over landegrenser.
  • Oppstart av arbeid med retningslinjer knyttet til vern mot passiv røyking og produktkontroll/regulering
  • Forberedelser til de første nasjonale rapporteringene under konvensjonen. Norge er blant de første landene som skal utarbeide en nasjonal rapport, noe som vil finne sted i 2007.

WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll ble vedtatt på Verdens helseforsamling i mai 2003 og trådte i kraft 27. februar 2005. Konvensjonen er det første globale legale instrument for å redusere tobakksrelaterte sykdommer og dødsfall. Ved utgangen av november 2005 hadde 113 land ratifisert konvensjonen.

Konvensjonen fastsetter internasjonale standarder og retningslinjer for tobakkskontroll på følgende områder: Tobakkspriser og -avgifter, salg av tobakk til mindreårige, tobakksreklame og -sponsing, smugling og passiv røyking.

Mer informasjon

WHOs side om tobakkskonvensjonen

Til toppen