Kosttilskudd

Kosttilskudd

EUs direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd ble vedtatt 10. juni 2002. Direktivet er et rammedirektiv som inneholder noen generelle bestemmelser for kosttilskudd samt spesifikke bestemmelser for vitaminer og mineraler. Direktivet er en begynnelse i arbeidet med å harmonisere dette området innen EU, og utfyllende bestemmelser skal etter planen utarbeides i løpet av få år.

Direktivet er gjennomført i Forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd, og erstatter vitamin- og mineralforskriften. Kosttilskudd er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt som er beregnet til å supplere kosten. De markedsføres i dosert form, som for eksempel kapsler, tabletter, piller, eller væsker i målte mengder.

Det er i forbindelse med gjennomføringen av forskriften ikke foretatt noen endringer i klassifisering av urter eller andre stoffer enn fluorid i Norge. Inntil EU har etablert egne minimums- og maksimumsgrenser vil de grenser som har vært gjeldende i Norge fram til nå, videreføres. Mer informasjon om kosttilskudd finnes på følgende nettside:

Mattilsynet

Til toppen