Lenker - nordisk samarbeid

En oversikt over relevante lenker for det nordiske helsesamarbeidet

Lenker til nordiske sider

Nordisk ministerråd - NMR

Norges formannskap i NMR 2006

Nordisk råd

Nordiske helsedepartementer

Danmark

Finland

Island

Sverige

Nordiske institusjoner på helse- og sosialområdet

Nordisk nemnd for alkohol- og narkotikaforskning (NAD)

Nordisk samarbeidsorgan for handikapspørsmål (NSH)

Nordisk utdannelsessenter for døvblindepersonal (NUD)

Nordisk utdanningsprogram for utvikling av sosialtjenesten (NOPUS)

Nordisk institutt for odontologisk materialprøving (NIOM)

Nordiska högskolan for folkhälsovetenskap (NHV)

Til toppen