Lenker - nordisk samarbeid

En oversikt over relevante lenker for det nordiske helsesamarbeidet

Lenker til nordiske sider

Nordisk ministerråd - NMR

Norges formannskap i NMR 2006

Nordisk råd

Nordiske helsedepartementer

Danmark

Finland

Island

Sverige

Nordiske institusjoner på helse- og sosialområdet

Nordisk nemnd for alkohol- og narkotikaforskning (NAD)

Nordisk samarbeidsorgan for handikapspørsmål (NSH)

Nordisk utdannelsessenter for døvblindepersonal (NUD)

Nordisk utdanningsprogram for utvikling av sosialtjenesten (NOPUS)

Nordisk institutt for odontologisk materialprøving (NIOM)

Nordiska högskolan for folkhälsovetenskap (NHV)