Orientering til EØS-utvalget om helsetjenester i EU

Statsråd Sylvia Brustad orienterte 5. desember 2006 Stortingets EØS-utvalg om utviklingen i EU når det gjelder grensekryssende pasientmobilitet og helsetjenester.

Statsråd Sylvia Brustad orienterte 5. desember 2006 Stortingets EØS-utvalg om utviklingen i EU når det gjelder grensekryssende pasientmobilitet og helsetjenester.

Lenke til statsrådens innlegg

Til toppen