Orientering til EØS-utvalget om helsetjenester i EU

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd Sylvia Brustad orienterte 5. desember 2006 Stortingets EØS-utvalg om utviklingen i EU når det gjelder grensekryssende pasientmobilitet og helsetjenester.

Statsråd Sylvia Brustad orienterte 5. desember 2006 Stortingets EØS-utvalg om utviklingen i EU når det gjelder grensekryssende pasientmobilitet og helsetjenester.

Lenke til statsrådens innlegg