Rapport fra Helse- og mattrygghetsråd ved EU-delegasjonen

Rapport fra helse- og mattrygghetsråden, EU-delegasjonen, mars 2013. Hovedsakene er:

Rapport fra helse- og mattrygghetsråden, EU-delegasjonen, mars 2013.
Hovedsakene er:

  • Hva vil EU gjøre for å bidra til et røykfritt Europa?  De fleste helseministrene er enige om at nye reguleringer er nødvendige, men forslagene i revidert tobakksdirektiv er vanskelige å enes om.
  • Helsesystemene i Europa blir påvirket av den økonomiske krisen.  EU overvåker utviklingen og gir anbefalinger om å investere i helse og gjennomføre reformer som sikrer bærekraftige helsesystemer i framtiden.
  • Hestekjøttsaken har sporet til ny debatt  - er dagens kontrollordninger og «straffetiltak» i EU er gode nok til å sikre trygg mat?
  • Totalforbud mot testing av kosmetikk på dyr gjennomført fra 11. mars 2013.  Ingen kosmetiske produkter som er testet på dyr kan nå produseres, importeres eller markedsføres i EU.

Mer informasjon om disse sakene og andre aktuelle saker finnes i rapporten

Til toppen