Referat fra WHOs styremøte nr 120

Den viktigste oppgaven til WHOs styremøte nr 120 var å forberede saker til Verdens helseforsamling i mai d.å. Norge er ikke representert i WHOs styre, og delegasjonen hadde kun observatørstatus.

Den viktigste oppgaven til WHOs styremøte nr 120 var å forberede saker til Verdens helseforsamling i mai d.å. Norge er ikke representert i WHOs styre, og delegasjonen hadde kun observatørstatus. Referatet oppsummerer de viktigste sakene sett med norske øyne.

Referat i PDF-format.

WHOs saksdokumenter er tilgjengelige her:  http://www.who.int/gb/e/e_eb120.html

Til toppen