Dialogmøte om gjennomføring

7. november arrangerte regjeringen det femte dialogmøte i Leve hele livet i Trondheim. Tema var gjennomføring av reformen.

Omtrent 50 fagfolk, ansatte i tjenestene, eldre og pårørende gav innspill til hvordan vi kan sikre at de gode tiltakene og løsningene kan bli spredt og gjennomført i hele landet.

Mange av innspillene handlet blant annet om at endringer må ta utgangspunkt i eldres behov og forankres både i ledelsen og blant de ansatte. Flere fremholdt betydningen av at staten bidrar med verktøy og støtte til spredning og implementering av tiltak.  

Les rapporten fra dirlogmøte om gjennomføring (pdf)

Les mer om de andre dialogmøtene: