Oppsummerende rapport fra dialogmøtene - Leve hele livet

Innspillene fra de fire første dialogmøtene er sammenstilt og oppsummert.

Les den oppsummerende rapporten for Dialogmøte Leve hele livet (pdf)

Les mer om de enkelte dialogmøtene: