Oppsummerende rapport fra dialogmøtene

Innspillene fra de fire første dialogmøtene er sammenstilt og oppsummert:

Les den oppsummerende rapporten for Dialogmøte Leve hele livet (pdf)

Les mer om de enkelte dialogmøtene: