Program for regionalt dialogmøte Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 20. juni

Tema: Helsehjelp

Tid: 20. juni kl. 13.00-17.00
Sted: Scandic Ørnen

Møteleder: statssekretær Lisbeth Normann, Helse- og omsorgsdepartmentet

12.30-13.00: Registering, kaffe og lett servering
13.00-13.15: Åpning ved Helse- og omsorgsminister Bent Høie
13.15-13.25: Fastlegens rolle i en samlet helsetjeneste – Kvalitetsforbedring til pasientens beste ved fastlege Nicolas Øyane 
13.25-13.35: Den gode helsehjelpen – hva er viktig for oss? ved Rune Samdal, pårørende
13.35-14.30: Gruppearbeidet ved Halogen
14.30-14.50: Pause med kaffe, kake og frukt
14.50-15.50:  Gruppearbeid ved Halogen
15.50-16.00: Pause
16.00-16.50: Gruppearbeid ved Halogen
16.50-16.55: Oppsummering og avslutning ved statssekretær Lisbeth Normann 
Til toppen