Program for regionalt dialogmøte Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 26. september

Tema: Sammenheng

Tid: 26. september kl. 11.00-15.00
Sted: Scandic Hotel Hamar, Vangsveien 121

Møteleder: statssekretær Frode Hestnes, Helse- og omsorgsdepartmentet

10.30-11.00: Registering, kaffe, frukt og kake
11.00-11.05 Velkommen til Hedemark ved fylkesmann Sigbjørn Johnsen
11.05-11.20: Åpning ved helse- og omsorgsminister Bent Høie
11.20-11.30: Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp ved Sigrid Askum, fagleder i KS
11.30-11.40: Hvordan skape sammenheng i eldres omsorg med pårørende på laget? ved Anita Vatland, leder av Pårørendealliansen
11.40-12.35: Gruppearbeidet ved Halogen
12.35-12.50: Pause med lett servering og kaffe
12.50-13.50:  Gruppearbeid ved Halogen
13.50-14.05: Pause
14.05-14.55: Gruppearbeid ved Halogen
14.55-15.00: Oppsummering og avslutning ved statssekretær Frode Hestnes

Til toppen