Program for regionalt dialogmøte Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 7. november

Tema: Gjennomføring

Tid: 7. november kl.11.00-16.00
Sted: Radisson Blu Trondheim Airport Hotel, Lufthavnveien 30

Møteleder: Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

10.30-11.00: Registering, kaffe, frukt og kake
11.00-11.30: Åpning og presentasjon av Leve hele livet ved helse- og omsorgsminister Bent Høie
11.30-11.40: Presentasjon av rapport som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om Spredning og implementering av gode tiltak for eldre ved Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
11.40-12.30: Gruppearbeidet ved Halogen
12.30-13.00: Pause med lett servering og kaffe
13.00-14.30:  Gruppearbeid ved Halogen
14.30-14.45: Pause med frukt og kaffe 
14.45-15.45: Gruppearbeid ved Halogen
15.45-16.00: Oppsummering og avslutning ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen
Til toppen