Regionale dialogmøter

De neste månedene skal regjeringen arrangere fire regionale dialogmøter rundt i landet. Det blir ett møte for hvert av de fire hovedtemaene; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

På møtene ønsker departementene å få innspill på hvilke løsninger og verktøy som gir de beste tjeneste, og hvordan de kan gjennomføres i hele landet.

Til møtene blir brukere, pårørende, ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, frivillige, kommunale ledere (administrativt og politisk) og fag- og kompetansemiljøer invitert. For å sikre et godt grunnlag for innspillsprosessen er det et begrenset antall plasser på hvert møte. Dersom påmeldingen blir stor, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere for å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og pårørende.

Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene

Dato: Tidspunkt: Sted: Tema:
30. mai kl.10.00-14.00  Stavanger Mat  
20. juni kl.13.00-17.00 Bergen Helsehjelp 
31. august kl.11.00-15.00 Bodø Aktivitet/ fellesskap
26. september kl.11.00-15.00 Hamar Sammenheng/gjennomføring
Til toppen