Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gi innspill på dialogmøter

Likeverdsreformen skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Brukere, pårørende, frivillige og ansatte i kommunene kan bidra med verdifulle erfaringer som kan danne grunnlag for innholdet i en slik reform. Vi inviterer derfor til dialogmøter om reformen.

Likeverdsreformen gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester og barn som får behov på grunn av sykdom eller ulykker. Vi ønsker at disse familiene skal få oppleve et samfunn som stiller opp for dem.

Målet med er at barn og familier med barn med behov for sammensatte tjenester skal:

  • Motta sammenhengende og gode tjenester
  • Være sjef i eget liv
  • Ha en meningsfull hverdag
  • Oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende

I februar og mars skal det arrangeres fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire hovedtemaene. Vi ønsker å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode tiltakene.

Tid, sted og tema

Dato

Sted

Tema

11. februar

Stavanger

Motta sammenhengende og gode tjenester

24. februar

Steinkjer

Være sjef i eget liv

10. mars

Tromsø

Meningsfull hverdag

26. mars

Kristiansand

Oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende

Meld deg på dialogmøte

Til toppen