Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Regjeringa har starta arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Planen skal fremmast for Stortinget og vil avløyse Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020–2023.

Meldinga skal dekke både den kommunale helse- og omsorgstenesten og spesialisthelsetenesten. Samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tenester i heile landet vil vere eit sentralt tema.

Regjeringa har òg satt ned to utval som blir følgd opp i meldinga:

Meir informasjon kjem i løpet av juni.

Innspel til arbeidet med meldinga kan sendast til denne epost-adressa: nasjonalhelseogsamhandlingsplan@hod.dep.no 

Innspela blir publisert her på regjeringa.no.