Legemidler

Apotekene og legemiddelforsyning

Legemiddelforsyningen starter normalt hos leverandørene av legemidler. Dette er enten representanter for produsenten av et bestemt legemiddel eller importører. Legemiddelgrossister kjøper legemidlene av leverandørene og selger disse videre til apotekene.

Legemiddelgrossister som leverer til apotek, må som hovedregel innen 24 timer kunne levere hvor som helst i landet. Det er tre store grossister som leverer til apotek i Norge: Norsk Medisinaldepot AS, Apokjeden distribusjon AS og Alliance Healthcare AS. Legemiddelgrossister har anledning til å selge legemidler direkte til sykehjem, til profesjonelle sluttbrukere av veterinære legemidler og i begrenset grad til sykehus.

Landets apotek har leveringsplikt for alle legemidler som etterspørres og som er tillatt solgt i Norge. Legemidlene skal leveres «så snart som mulig», jf. apotekloven § 6-2. Lagerplikt for legemidler som etterspørres jevnlig, er ment å sikre god tilgjengelighet. Per 31. desember 2020 var det 995 apotek i Norge, herunder 32 sykehusapotek eid av helseforetakene.  I oktober 2016 ble de første nettapotekene, som også selger reseptpliktige legemidler, etablert i Norge. Nå kan innbyggerne bestille legemidler på nettet og få dem sendt direkte hjem på døren eller de kan hente dem på posten. Nettapotek vil forenkle og forbedre hverdagen til innbyggerne, og gi innbyggerne større valgfrihet og et mer variert tilbud.

Helsedirektoratet har gjennomgått den nasjonale legemiddelberedskapen, og leverte rapporter i 2019 og i 2020. Arbeidet med oppfølging bidro til at det raskt kunne iverksettes nødvendige tiltak for å sikre forsyningen under pandemien. Bl.a. er det innført omsetningsrestriksjoner for å sikre at legemidler forblir i landet, og ved behov kan fordeles rettferdig mellom pasientene som trenger dem. Videre er det iverksatt oppbygging av nasjonale beredskapslagre for forsyningskritiske legemidler, og det utredes hvordan disse bør organiseres fremover.  Som et ytterligere beredskapstiltak er det også kjøpt inn råstoff for eventuell kriseproduksjon av enkelte forsyningskritiske legemidler.  Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere konsekvensene av en legemiddelmangel, legemiddelberedskapen i det nordiske samarbeidet er styrket og Norge deltar aktivt i EUs arbeid for å finne nye tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.

Apotek driver også om lag 1000 medisinutsalg som selger reseptfrie legemidler og som ofte leverer ut reseptpliktige legemidler som er sendt fra apotek. Apotek er forbeholdt retten til å selge legemidler til forbrukere, med mindre annet er bestemt. Visse reseptfrie legemidler er tillatt å selge fra andre utsalgssteder enn apotek. Ordningen er kjent som "legemidler utenom apotek - LUA".