Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om legemidler og refusjon

Lurer du på noe om legemidler og refusjon? Da finner du kanskje svar på det du lurer på her.

Spørsmål:

 1. Hva er et legemiddel?
 2. Hvem godkjenner legemidler?
 3. Hva er forskjellen på blå og hvit resept?
 4. Hva er kopimedisin? (generiske legemidler)
 5. Er kopimedisiner like bra som originalene?
 6. Naturlegemidler - hvor kan jeg lese om dem?
 7. Hvor finner jeg ut om et legemiddel har refusjon?
 8. Hva koster legemidler?
 9. Hvor mye legemidler bruker vi?
 10. Hvor kan jeg lese mer om et bestemt legemiddel?
 11. Hva er trinnprissystemet? 
 12. Hva er H-resept?

Spørsmål med svar

1. Hva er et legemiddel? 

Som legemiddel regnes stoffer, droger eller preparater som forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer, eller smerter. Legemidler som påstås å ha en slik effekt, regnes også som legemidler. Legemidler kalles også medisin, og lages i form av tabletter eller kapsler, flytende væsker, m.m. 

Legemidler er definert i Legemiddelloven § 2 og beskrevet på Legemiddelverkets hjemmeside 

2. Hvem godkjenner legemidler? 

I Norge er det Statens legemiddelverk som godkjenner legemidler. Alle legemidler som omsettes i det norske markedet skal ha gyldig markedsføringstillatelse fra Legemiddelverket. Du kan lese mer om markedsføringstillatelser på Legemiddelverkets hjemmeside 

Ved søknad om markedsføringstillatelse må firma dokumentere produktets kvalitet, sikkerhet og (medisinske) effekt, og  vise at legemidlets positive effekt er større enn risikoen ved å bruke  det.  På europeisk nivå er det Europakommisjonen som godkjenner legemidler. Grunnlaget for Kommisjonens beslutning utarbeides av  Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency, EMA). Les mer på EMAs hjemmeside.

Les om de er fire mulige søknadsprosedyrene

3. Hva er forskjellen på blå og hvit resept?

Har legen forskrevet legemidlet på blå resept, dekker staten det vesentligste av kostnadene forbundet med bruken av legemidlene. Pasienten betaler en egenandel. Egenandeler for legemidler inngår i egenandelstak 1. Les mer om frikort på helsenorge.no

Legemidler forskrevet på hvit resept, må betales i sin helhet av pasienten.

Les mer om de ulike reseptordningene på helsenorge.no

4. Hva er kopimedisin? (generiske legemidler) 

Når et originalprodukt ikke lenger har patentbeskyttelse, kan andre legemiddelprodusenter lage kopier (generiske medisiner) som inneholder samme kjemiske virkestoff. De har samme styrke og og brukes på samme måte (administrasjonsform) som det originale legemidlet. Se også svar på spørsmål 11.

5. Er kopimedisiner like bra som originalene?

Ja. Generiske legemidler inneholder samme kjemiske virkestoff i samme styrke og i samme administrasjonsform som det originale legemidlet. Navn, pakning og utseende kan variere, men behandlingseffekten for pasienten er den samme. Se også svar på spørsmål 11.

6. Naturlegemidler - hvor kan jeg lese om dem?

Du kan lese om naturlegemidler på Legemiddelverkets hjemmeside 

7. Hvordan finner jeg ut om et legemiddel har refusjon?

Legemiddelsøk er Legemiddelverkets søkbare database hvor man kan søke i preparater, pris, refusjon og interaksjoner.

Nærmere informasjon om blåresept og hvordan et legemiddel får forhåndsgodkjent refusjon, finner du også på Legemiddelverkets sider.

8. Hva koster legemidler?

Du kan søke opp legemidler eller virkestoff i Legemiddelverkets database Legemiddelsøk  for å finne ut hva maksimalpriser på et legemiddel er. Dersom legemidlet konkurranse fra en kopimedisin og er tatt opp i trinnprissystemet, vil databasen også inneholde legemidlets trinnpris (se spørsmål 11 for mer informasjon om trinnprissystemet). 

9. Hvor mye legemidler bruker vi?

Statistikk over bruk av legemidler som er forskrevet på resept, kan du finne i Reseptregisteret på Folkehelseinstituttets hjemmeside

10. Hvor kan jeg lese mer om et bestemt legemiddel?

På Legemiddelverkets hjemmeside finner du den søkbar databasen Legemiddelsøk

11. Hva er trinnprissystemet?

Trinnprissystemet ble innført 1. januar 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes kostnader knyttet til bruk av byttbare legemidler (se spørsmål 4 og 5). Trinnprissystemet virker slik at prisen på et legemiddel reduseres trinnvis med faste kuttsatser etter at et legemiddel har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. Du kan lese mer om prisregulering og trinnprissystemet på Legemiddelverkets hjemmeside.  

12. Hva er H-resept?

Regionale helseforetak (RHF) har fått finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus. Disse legemidlene forskrives på H-resept. Les mer på Helsedirektoratets nettsider.

Til toppen