Spørsmål og svar om legemidler og refusjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Lurer du på noe om legemidler og refusjon? Da finner du kanskje svar på det du lurer på her.

Spørsmål

1. Hva er et legemiddel?

2. Hvem godkjenner legemidler?

3. Hva er forskjellen på blå og hvit resept?

4. Hva er generiske legemidler?

5. Er generiske legemidler like bra som originalene?

6. Naturlegemidler - hvor kan jeg lese om dem?

7. Hvor finner jeg ut om et legemiddel har refusjon?

8. Hva koster legemidler?

9. Hvor mye legemidler bruker vi?

10. Hvor kan jeg lese mer om et bestemt legemiddel?

11. Hva er foretrukket legemiddel?

12. Hva er trinnprissystemet? 

Spørsmål med svar

1. Hva er et legemiddel? 
Som legemiddel regnes stoffer, droger eller preparater som forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer, eller smerter. Legemidler som påstås å ha en slik effekt, regnes også som legemidler. Legemidler kalles også medisin, og lages i form av tabletter eller kapsler, flytende væsker, m.m.
Legemidler er definert i Legemiddelloven § 2 og beskrevet på Legemiddelverkets hjemmeside, under Forbrukerportalen, Klassifisering som legemiddel.

2. Hvem godkjenner legemidler? 
I Norge er det Statens legemiddelverk som godkjenner legemidler. Alle legemidler som omsettes i det norske markedet skal ha markedsføringstillatelse gitt av Legemiddelverket. Du kan lese mer om markedsføringstillatelser på Legemiddelverkets hjemmeside, under portalen for industri.
Hensikten med søknaden er å dokumentere produktets kvalitet, sikkerhet og (medisinske) effekt, og å vise at legemidlets positive effekt er større enn risikoen ved å bruke  det. Det stilles derfor strenge krav til søknaden.
Søknadsskjemaet Legemiddelverket bruker er det samme som det som brukes i EU. På europeisk nivå er det Europakommisjonen som godkjenner legemidler. Grunnlaget for Kommisjonens beslutning utarbeides av  Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Agency, EMA).
Her er en lenke til EMAs hjemmeside.
Det er fire mulige søknadsprosedyrer, som du kan lese mer om her.

3. Hva er forskjellen på blå og hvit resept?
Har legen forskrevet legemidlet på blå resept, dekker Staten det vesentligste av kostnadene forbundet med bruken av legemidlene. Pasienten betaler bare en egenandel som utgjør 38 % av reseptbeløpet, men uansett ikke mer enn 520 kroner per resept.
Når det gjelder legemidler rekvirert på hvit resept, må utgifter til disse dekkes av pasienten.

4. Hva er generiske legemidler ?
Når et originalprodukt ikke lenger har patentbeskyttelse, kan andre legemiddelprodusenter lage generiske legemidler som inneholder samme kjemiske virkestoff, i samme styrke og administrasjonsform (viser til måten legemidlet tas på) som det originale legemidlet. Se også svar på spørsmål 12.

5. Er generiske legemidler like bra som originalene?
Ja. Generiske legemidler inneholder samme kjemiske virkestoff i samme styrke og i samme administrasjonsform som det originale legemidlet. Navn, pakning og utseende kan variere, men behandlingseffekten for pasienten er den samme. Se også svar på spørsmål 12.

6. Naturlegemidler - hvor kan jeg lese om dem?
Du kan lese om naturlegemidler på Legemiddelverkets hjemmeside, under hurtigvalgene for forbruker.

7. Hvordan finner jeg ut om et legemiddel har refusjon?
På Legemiddleverkets side om blåreseptordningen finner du bl.a. lenke til en søkbar database hvor de har samlet all informasjon om refusjonsstatus og vilkår for forksrivning av legemidler.
Her er lenke direkte til den søkbare databasen.
Du kan lese mer om blåreseptordningen på Legemiddelverkets hjemmeside.
Her er lenke til Legemiddelverkets side om blåreseptordningen.

8. Hva koster legemidler?
Du kan søke opp legemidler eller virkestoff i Legemiddelverkets database ”Legemiddelsøk”  for å finne ut hva maksimalpriser på et legemiddel er. Dersom legemidlet har generisk konkurranse og er tatt opp i trinnprissystemet, vil databasen også inneholde legemidlets trinnpris (se spørsmål 12 for mer informasjon om trinnprissystemet).
Her er direkte lenke til Legemiddelsøk.

9. Hvor mye legemidler bruker vi?
Statistikk over bruk av legemidler som er forskrevet på resept, kan du finne i Reseptregisteret på Folkehelseinstituttets hjemmeside.
Her er lenke til Reseptregisteret på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

10. Hvor kan jeg lese mer om et bestemt legemiddel?
På Legemiddelverkets hjemmeside finner du den søkbar databasen Legemiddelsøk.
Her er direkte lenke til Legemiddelsøk.

11. Hva er foretrukket legemiddel?
Foretrukket legemiddel er en ordning for legemidler på blå resept som pålegger legene å forskrive de mest kostnadseffektive legemidlene ved behandling av bestemte sykdommer.

12. Hva er trinnprissystemet?
Trinnprissystemet ble innført 1. januar 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes kostnader knyttet til bruk av byttbare legemidler (se spørsmål 4 og 5). Trinnprissystemet virker slik at prisen på et legemiddel reduseres trinnvis med faste kuttsatser etter at et legemiddel har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler. Du kan lese mer om prisregulering og trinnprissystemet på Legemiddelverkets hjemmeside. Her er lenke til Legemiddelverkets side om pris på legemidler.

Les mer om refusjon og legemidler