Relevante forskrifter på legemiddelområdet

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Forskrift om apotek

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Forskrift om legemidler

Forskrift om legemiddelklassifisering

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Forskrift om medisinsk utstyr

Forskrift om skipsmedisin

Forskrift om narkotika

Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler

Til toppen