Lenker til andre aktører og nettsteder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Her finner du en liste med lenker til andre aktører og nettsteder:

Legemiddelverket: Medisiner på utenlandsreise

Folkehelseinstituttet - Tema: legemidler

Reseptregisteret

Regionale legemiddelinformasjonssentra (RELIS)

Legemiddelverket: Blå resept og pris

Legemiddelverket: Legemiddelsøk

Helsebiblioteket

Legemiddelverket: Markedsføringstillatelser

Helsedirektoratet: Legemidler

Helsedirektoratet: Medisinsk utstyr

Helfo: Legemidler/apotek

Kunnskapssenteret