Kliniske etikk-komiteer

Komiteene skal bidra til å høyne kompetanse i klinisk medisinsk etikk for å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til pasientbehandling - før beslutninger tas (prospektiv) eller når en beslutning har skapt konflikter eller kritiseres (retrospektiv).

Ved samtlige helseforetak skal det være en klinisk etikk-komite. Komiteene er tverrfaglig sammensatt og består av 8-12 medlemmer med klinisk kompetanse og kompetanse i klinisk medisinsk etikk.

Seksjon for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo har ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling for de kliniske etikk-komiteene i helseforetakene. Dette ansvaret innebærer å bistå komiteene ved etablering og tilby kompetanseutvikling for medlemmene, samt å sørge for erfaringsutveksling, kvalitetssikring og forskning omkring arbeidet.

SME har etablert en internettside med praktisk og faglig informasjon om kliniske etikk-komiteer.

http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/
Til toppen