Fritt sykehusvalg

Du har rett til å velge hvilket sykehus i Norge du ønsker å bli behandlet ved. Fritt sykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag.

Du har rett til å velge hvilket sykehus i Norge du ønsker å bli behandlet ved. Informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag. På nettsiden til Fritt sykehusvalg og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du informasjon om dine rettigheter, samt relevant informasjon om behandlingsstedene.

Pasientrettighetslovens § 2-4 omtaler rett til fritt sykehusvalg. 

Til toppen