Helsenorge 800HELSE

Helsenorge 800HELSE (800 43 573) hjelper deg til å finne frem til riktig tjeneste.

Helsenorge 800HELSE (800 43 573) hjelper deg til å finne frem til riktig tjeneste.

Den norske helsetjenesten gir et svært omfattende tilbud til pasienter og brukere. Ved å ringe til Helsetjenestens veiledningssenter på telefon 800 43 573 får du hjelp til å finne fram til riktig del av helsetjenesten.

(Helsenorge 800HELSE het tidligere Helsetjenestens veiledsningssenter)

Til toppen