Klage

En pasient kan klage dersom man er misfornøyd med den helsehjelpen som er gitt, eller med at helsehjelp ikke har blitt gitt.

Fylkesmannen er klageinstans for pasienter og brukere som mener de ikke har fått oppfylt sine pasient- eller brukerrettigheter.

For en nærmere informasjon om klagereglene se Statens helsetilsyns sider:

Rettigheter og klagemuligheter

Til toppen