Medlemmer - nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Medlemmer

Direktør Bjørn-Inge Larsen, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo (leder)
Ass. direktør Bjørn Guldvog, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo
Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo
Direktør Gro Ramsten Wesenberg, Statens legemiddelverk, Oslo
Adm. direktør Bente Mikkelsen, Helse Øst RHF, Hamar
Adm. direktør Bjørn Erikstein, Helse Sør RHF, Skien
Adm. direktør Herlof Nilssen, Helse Vest RHF, Stavanger
Kst. adm. direktør Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal
Adm. direktør Lars H Vorland, Helse Nord RHF, Bodø
Klinikksjef Torunn Alveng, Bodø
Avd. overlege Siri Tau Ursin, Stavanger
Fagdirektør Lisbeth Normann, Oslo
Professor Steinar Aamdal, Oslo
Rådmann Nils Fredrik Wisløff, Drammen
Kommunaldirektør Karen Kaasa, Nøtterøy
Ordfører Guri Ingebrigtsen, Vestvågøy
Kommunaldirektør Finn Strand, Bergen
Nestleder Odd-Arild Kvaløy, Stavanger
Allmennlege Marthe Walstad, Ranheim
Allmennlege Tor Carlsen, Skien
Dekan Stig A Slørdahl, Trondheim
Dekan Lene Bakke, Bergen
Generalsekretær Liv Arum, FFO, Oslo
Forbundsleder Eilin Reinaas, NHF, Oslo
Generalsekretær Randi Talseth, Voksne for barn, Oslo
Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo

Til toppen