Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Organdonasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Behovet for transplantasjoner øker på grunn av folkesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og en økende andel eldre i befolkningen.

Hva er organdonasjon?

Å donere organer betyr å gi ett eller flere organer til andre (hjerte-, lever, bukspyttkjertel, lunger eller nyre). Organdonasjon kan skje fra en person som nylig er død, eller fra en levende giver (familie). Levende giver benyttes i Norge bare ved nyretransplantasjoner.

Hvorfor er organdonasjon viktig?

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Behovet for transplantasjoner øker på grunn av folkesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og en økende andel eldre i befolkningen. Målet er at flere mennesker som trenger det, skal få tilbud om transplantasjon.

Se rapporten Tiltak for å øke antall organdonasjoner (PDF). 

Hvor skjer transplantasjon i Norge?

Rikshospitalet har landsfunksjon for alle organtransplantasjoner i Norge. Det er 28 sykehus som er godkjent for organdonasjon og som skal identifisere potensielle donorer.

Samtykke

En avgjørelse om organdonasjon skal være basert på avdødes samtykke, ønske eller antatte ønske.  Dersom pårørende ikke kjenner avdødes ønske og de ikke uttaler seg imot organdonasjon etter å ha fått informasjon, kan donasjon settes i gang.

Organdonasjon reguleres i Norge av ”Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.” og rundskriv I-6/2008 om regelverk som gjelder organdonasjon og samtykke.

Se også donorkort som kan lastes ned fra Stiftelsen Organdonasjon.

Hva er illegal handel med organer?

Det er stor mangel på organer til transplantasjon i hele den vestlige verden. Kjøp og salg av organer er forbudt i alle land som driver med transplantasjoner. Likevel regner vi med at det skjer flere tusen illegale organtransplantasjoner i verden hvert år (Organ Watch). Handelen går fra fattige givere i fattige land til velstående mottakere i rike land. Se Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel 2011-2014 – Sammen mot menneskehandelen.

Linker til relevante nettsteder:

www.organdonasjon.no - donorkort m.m.

Helsedirektoratet

www.rikshospitalet.no - informasjon om organtransplantasjoner

www.scandiatransplant.org – transplantasjonsorganisasjon for Norden med transplantasjonstall og ventelistedata

http://www.eurotransplant.org – transplantasjonsorganisasjon for Østerrike, Belgia, Kroatia, Luxembourg, Nederland og Solvenia

http://www.edqm.eu/site/News-and-General-Information-44.html - Europarådet (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare – EDQM) med Transplant Newsletter (årlig utgave med tall for hele verden)

http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs/index_en.htm - EU kommisjonen (DG Health and Consumer Protection)

http://www.ont.es/Home?id_nodo=124 - National Transplant Organization (ONT) – Spania (engelske sider)

http://www.agence-biomedecine.fr/en/domains1.html - Agence de la biomédecine – Frankrike (engelske sider)

Til toppen