Pasient- og brukerombudene

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet.

Pasient- og brukerombudet er utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til spesialisthelsetjenester. Dermed får også brukerne av de kommunale helse- og sosialtjenestene et ombud som arbeider for deres behov, interesser og rettssikkerhet.

Det finnes et pasient- og brukerombud i hvert fylke.

Alle kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, muntlig eller skriftlig, og også anonymt. Pasient- og brukerombudet skal gi råd, veiledning og informasjon.

Nærmere informasjon finnes på helsenorge.no

Til toppen