Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reiseforsikring, helsehjelp i utlandet, dødsfall i utlandet

Sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye. 

Norske myndigheter dekker ikke utgiftene til helsehjelp i utlandet, med visse unntak.

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din neste reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hva dekker forsikringen?

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd (også de med liten skrift), og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Dekker forsikringen reiser av den aktuelle varighet?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.

Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere behandlingen og eventuell spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd. Les mer om dekning av utgifter til planlagt behandling i utlandet.

Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Europeisk helsetrygdkort

Når du reiser innenfor EØS-området og Sveits, bør du i tillegg ha med deg europeisk helsetrygdkort som du kan få fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). HELFO kan også gi mer informasjon om ordningen.

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets innbyggere, forutsatt at det er helsehjelp som det blir behov for under et midlertidig opphold, og som ikke kan vente til du er tilbake i Norge.

Det er i mange tilfelle et vilkår at du mottar helsehjelpen i den offentlige helsetjenesten. Planlagt behandling omfattes ikke. Kortet gir heller ikke rett til dekning av eksempelvis ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. I Norden finnes særskilte regler for dekning av merutgifter til hjemtransport.

Norge har også gjensidighetsavtale om helsehjelp med Australia og den canadiske provinsen Quebec, men med viktige begrensninger.

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.

De aller fleste utenlandsreiser forløper uten problemer. Godt forarbeid er viktig, spesielt hvis reisens formål er behandling. Husk at alle kan bli syke eller utsettes for ulykker – også i utlandet. Vær derfor godt forberedt!

(Oppdatert 07.01.2010) 

Til toppen