Tilsyn med helsepersonell

Helsepersonell

Statens helsetilsyn fører tilsyn med alt helsepersonell i Norge. Helsetjenestene i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester.

Statens helsetilsyn fører tilsyn med alt helsepersonell i Norge. Helsetjenestene i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester. Regelverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige - har ansvar for å overholde kravene i regelverket. Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer. Tilsynet retter seg både mot virksomheter og mot helsepersonell. Helsepersonell er forpliktet etter en egen profesjonslov (helsepersonelloven).

Les mer om Statens helsetilsyn og om tilsynsarbeid på Statens helsetilsyns hjemmesider.

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner fattet av Statens helsetilsyn og vedtak om avslag på søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning fattet av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell eller Den norske Legeforening. Statens helsepersonellnemnd er også Apotekklagenemnd etter visse avgjørelser fattet av Statens legemiddelverk etter Apotekloven.

Helsepersonellnemnda skal ivareta helsepersonells rettssikkerhet best mulig og er et nytt forvaltningsmessig nivå i behandlingen av administrative reaksjoner mot helsepersonell.

Les mer om Statens helsepersonellnemnd på nemndas hjemmesider.
 

 


 

Til toppen