Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Doping som samfunnsproblem

Anabole androgene steroider (AAS) påvirker hormonproduksjonen i kroppen og ikke-medisinsk bruk av AAS kan medføre fysiske, psykiske og sosiale problemer.

Feil bruk gir økt risiko for hjerte- og karsykdom og leverskade og kan medføre redusert fruktbarhet. Psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad kan knyttes til ikke-medisinsk bruk av AAS, men sammenhengen er uklar.

Bruk av dopingmidler er mest utbredt blant menn i aldersgruppen 18–34 år, men er lite utbredt i befolkningen generelt. Nasjonale spørreundersøkelser tilsier at mellom 1 og 2 pst.  av norske ungdommer/unge voksne har brukt anabole androide steroider. Den europeiske skoleundersøkelsen Espad viser at andelen 15–16 åringer i Norge som oppgir bruk av AAS er om lag 1 pst. Dette er i tråd med tidligere Espad-undersøkelser. Det er ikke grunnlag for å hevde at dopingbruk er et økende problem i Norge.

De senere årene har innsatsen mot doping som samfunnsproblem blitt styrket. Antidoping Norge, som har vært ledende i arbeidet mot doping i idretten siden opprettelsen i 2003, har fått utvidet sitt mandat og er nå etablert som en pådriver også i arbeidet mot doping som samfunnsproblem.

1. juli 2013 ble det, etter endringer i legemiddelloven, forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke dopingmidler.  Denne endringen gjorde det mulig for politiet å straffeforfølge kjøp, besittelse og bruk av dopingmidler. 

Til toppen