Program for seminar om bærekraftig kosthold og matproduksjon

Foreløpig program

10.00-10.05 Velkommen
v/ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet

10.05-10-20 Overblikk over bærekraftmålene, v/ seniorrådgiver Mads Fischer-Møller, Nordisk ministerråd

10.20-11.00 Lansering av rapporten "Bærekraftige kostråd - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv"  fra ernæringsrådet i Norge.
v/professor Nina C. Øverby, Universitetet i Agder

11.00-11.20 Nordens oppfatninger av bærekraftig kosthold.
v/ Communications and network development officer Marie Persson, Food Climate Research Network

11.15-11.30 Sverige: Hva har introduksjonen av bærekraftige kostråd ført til i Sverige.           
v/Teamchef Risk-nyttohantering och miljöRickard Bjerselius, Livsmedelsverket

11.30 – 11.45 Benstrekk

11.45 – 12.00 Finland: Sustainable diet - experiences from Finland.
v/ professor Sirpa Kurppa, The Natural Resources Institute Finland

12.00 - 12.15  Danmarks arbeid med bærekraftig kosthold
v/ kontorchef Elsa Molander, Fødevarestyrelsen 

12.15 - 12.30 Island: Kurs i retning av bærekraftig kosthold 
v/ professor Bryndis Eva Birgisdottir, University of Iceland 

12.30 -13.30  Lunsj

13.30-14.00    Matsikkerhet i et nordisk perspektiv,
v/ forskningssjef Helle Margerete Meltzer, Folkehelseinstituttet, Norge

14.00-14.30    Hva kan landbruket i Norden/Skandinavia gjøre på kort og lang sikt for å bidra til å produsere og markedsføre bærekraftige råvarer og produkter 
v/ Daglig leder Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, Norge

14.30- 14.45  Pause

14.45-15.15    Hva kan blå sektor i Norden/Skandinavia gjøre på kort og lang sikt for å bidra til å produsere og markedsføre bærekraftige råvarer og produkter
v/ Forsker Erik Skontorp Hognes, Asplan Viak

15.15-15.30    EAT Lancet: Mot en mer robust global vitenskapelig konsensus omkring mat, helse og bærekraft? Hva blir de neste stegene?
v/tbd, EAT

15.30-16.00    Diskusjon/oppsummering