Seminar om bærekraftig kosthold og matproduksjon

Tirsdag 28. november arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet seminar om bærekraftig kosthold og matproduksjon.

Tid: kl 10.00 – 16.00

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo

Les programmet for seminaret

Seminaret er fulltegnet

Kontaktperson: Arnhild Haga Rimestad abhr@hod.dep.no