Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Regjeringen la i mai fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og ansatte skal få bruke kompetansen sin.

Leve hele livet løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Reformen handler også om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn.

Høsten 2018 arrangeres det fem gjennomføringskonferanser. Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt.

På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres, og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.  

Målgruppen for konferansene er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige.

Påmelding til gjennomføringskonferanse i Oslo 18. desember er nå stengt. Spørsmål kan rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen på e-post.


Første gjennomføringskonferanse ble avholdt i Tromsø 23. oktober. Konferansen ble streamet og opptaket ligger ute i etterkant.

Andre gjennomføringskonferanse ble avholdt i Kristiansand 5. november. Konferansen ble streamet og opptaket ligger ute i etterkant.

Tredje gjennomføringskonferanse ble avholdt i Bergen. 13. november.
Konferansen ble streamet og opptaket ligger ute i etterkant.

Alle innleggene fra de ulike konferansene vil bli lagt ut på nettsiden for streaming etterhvert.

Til toppen