Påmelding regionale dialogmøter - Leve hele livet

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Gjennom fire regionale dialogmøter om temaene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene inviterer vi brukere, pårørende, frivillige, ansatte i kommunene og andre til dialog og erfaringsutveksling.

For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmeldingen blir stor. Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din påmelding er registrert, og deretter en bekreftelse på om du/de du har meldt på har fått plass. Ved endelig bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med detaljert program og kort presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeid.

Vi ber om at kommunene gjør en samlet vurdering av hvem som skal delta på vegne av kommunen, inntil fire deltakere per kommune/bydel.

Har du spørsmål angående møtene eller påmelding, send e-post til regionalemoter@hod.dep.no.

Vi besvarer henvendelser så raskt som mulig.

Leve hele livet - regionale dialogmøter

Det er et begrenset antall plasser på hvert møte, og i første omgang kun mulig å delta på ett av de fire møtene.  Vi ber deg derfor rangere møtene i prioritert rekkefølge 1-4, eventuelt. 0 betyr "ønsker ikke å delta".

Rolle:
Jeg representerer: