De regionale helseforetakene

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Klikk på kartet for større bilde

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private.

De fire regionale helseforetakene er:

• Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for befolkningen i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Helse Sør-Øst har hovedkontor på Hamar.
Helse Sør-Øst RHF eier følgende helseforetak: Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Psykiatrien i Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehusapotekene HF. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset og Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere.

• Helse Vest RHF har ansvar for befolkningen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Hovedkontoret til Helse Vest ligger i Stavanger.
Helse Vest RHF eier følgende helseforetak: Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde. I tillegg har Helse Vest RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Haraldsplass og andre private tjenestetilbydere.

• Helse Midt-Norge RHF har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Hovedkontoret til Helse Midt-Norge ligger i Stjørdal.
Helse Midt-Norge eier følgende helseforetak: Helse Sunnmøre, Helse Nordmøre og Romsdal, St. Olav Hospital og Helse Nord-Trøndelag samt Rusbehandling Midt-Norge. I tillegg har Helse Midt-Norge RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.

• Helse Nord RHF har ansvaret for befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark.

Hovedkontoret til Helse Nord ligger i Bodø.
Helse Nord RHF eier følgende helseforetak: Helgelandsykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset i Tromsø og Helse Finnmark. I tillegg har Helse Nord RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.