Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskning i sykehusene

Forskning er en av fire hovedoppgaver i sykehusene. Forskning er viktig for at helsetjenesten skal holde seg oppdatert i forhold til den medisinske utviklingen.

Forskning i sykehusene er også viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

Viktig for kvalitetsutvikling
En systematisert forskningsvirksomhet danner også basis for kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten. Den foregår blant annet gjennom bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre, biologisk materiale (biobanker), utvikling av nasjonale og fagspesifikke kvalitetsindikatorer samt innføring av kunnskapsbasert praksis.

Sykehusenes ansvar
Sykehusene har med sin kompetanse og erfaring fra diagnostikk og pasientbehandling et hovedansvar for den pasientrettede kliniske forskningen, som ikke ivaretas av andre forskningsinstitusjoner. Dette er forskning som omfatter utvikling av nye diagnostikk- og behandlingstilbud samt vurderer nytte og skade av ulike behandlingstilbud, og må derfor være tett integrert med den kliniske virksomheten.

Overføringsforskning
Sykehusene har også en særskilt rolle for forskning som bidrar til at resultater fra medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling (også kalt overføringsforskning eller translasjonsforskning). Samarbeid mellom grunnforskning og klinisk forskning er viktig for å teste relevansen av eksperimentelle funn til den kliniske virksomheten og bringe erfaringer fra klinikken tilbake til laboratoriet.

Innovasjon i helsesektoren
Innovasjon i helsesektoren skal bidra til økt kvalitet og effektivitet i helsesektoren. Innovasjon i helsesektoren kan defineres som er utvikling av nye medikamenter, medisinsktekniske løsninger, tjenester, produksjonsprosesser eller organisasjonsformer som tas i bruk i tjenesten – og har mulighet for gjenbruk. Ved å ha fokus på nyskapning og innovasjon både i vurdering av forskningsprosjekter og ute i tjenesten (behovsdrevet innovasjon), har helsesektoren i samarbeid med industrien mulighet til å utvikle produkter og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet.  Helse- og omsorgsdepartementet har, sammen med Nærings- og handelsdepartementet, vedtatt en 5-årig satsing på behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Til toppen