Pasientbehandling

Sykehusene tilbyr pasientene spesialisert behandling. Det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for sykehusenes overordnede organisatoriske og økonomiske rammebetingelser.

Pasientbehandling er en av sykehusenes fire lovpålagte oppgaver, jf. Lov om spesialisthelsetjenester § 3-8.

Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning, jf Lov om helseforetak § 1-1 siste ledd.

Til toppen